Patrz na zmienność

Patrz na zmienność

Zmienność jest niczym innym, jak odchyleniem oczekiwanej stopy zwrotu. Innymi słowy, im wyższa zmienność pary walutowej, tym:

  • jest ona w silniejszym trendzie,
  • trudniej przewidzieć na jakim poziomie jej notowania znajdą się w przyszłości.

Zmienność jest głównym czynnikiem, który determinuje skuteczność strategii carry trade. Carry trade, to strategia, której celem jest zarabianie na punktach swapowych, inwestując w pary walutowe, które „dużo płacą”. Ta strategia najlepiej sprawdza się gdy zmienność rynkowa jest niska, ponieważ wtedy zmiana kursu walutowego (między momentem otwarcia pozycji i zamknięcia) w mniejszym stopniu wpływa na całkowitą stopę zwrotu z transakcji, niż w okolicznościach wysokiej zmienności.

Gdy panuje wysoka zmienność, to zysk z punktów swapowych może być niewspółmiernie niski w stosunku do różnicy kursowej. Świetnie widać tę zależność na poniższym wykresie korelacji NZDUSD z miesięczną implikowaną zmiennością tej pary (wyliczoną z cen miesięcznych opcji at-the-money na tę parę):

carry nzd

W dolnej części wykresu nałożone są dwa wykresy:

  • Biały – to kurs NZDUSD
  • Pomarańczowy – to miesięczna implikowana zmienność NZDUSD

Nawet na pierwszy rzut oka widać, że gdy kurs NZDUSD spada, to zmienność rośnie. Gdy NZDUSD rośnie, to zmienność spada. Czyli zgadza się z tym, co napisałem na wstępie. Potwierdzenie tej zależności jest na górnym wykresie (tym z kropkami), a po prawej stronie wyliczone są wartości opisujące regresję. Współczynnik korelacji liniowej wynosi -86%, czyli jest to bardzo silna ujemna zależność.

Spadek zmienności rynkowej, który obserwujemy obecnie, jest jednym z czynników, dla których zdecydowałem się zmodyfikować swój portfel carry trade o doważenie pozycji długiej na NZD w ostatnim czasie. Spadek zmienności skłania mnie do szukania stopy zwrotu (yield) w walutach wysokooprocentowanych (np. NZD, który płaci około 3,5% rocznie – to lepiej niż lokata w Polsce), które mają potencjał do aprecjacji w okresie niskiej zmienności. Czyli w okresie niskiej zmienności zarabia się na wysokich punktach swapowych i na wzroście ceny waluty wysokooprocentowanej (które wtedy wykazują tendencję do aprecjacji).

Podziel się

O autorze

Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych. Od 04.2017 roku zarządzający ALFA Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym w AgioFunds TFI S.A.

Pokaż wszystkie artykuły autora: Marcin Bogusz

2 comments

Comments are closed.