Czy rajd EURUSD może jeszcze potrwać?

Czy rajd EURUSD może jeszcze potrwać?

To co się ostatnio działo na obligacjach niemieckich i na EURUSD było prawdziwym dynamicznym zwrotem akcji po trwającym wiele miesięcy trendzie. Ale skąd masz wiedzieć, czy obecne wzrosty na głównej parze walutowej świata to jedynie korekta, czy początek odwrócenia trendu? Oprócz klasycznej metody analitycznej „wydaje mi się” 🙂 warto spojrzeć na twarde wskaźniki, które mogą wskazywać dalszy kierunek notowań euro.

Stopy i jeszcze raz stopy

Kursy walut w przeważającej mierze tańczą, jak im rynek stóp procentowych zagra. Warto więc obserwować co pokazuje rynek stóp procentowych, aby zyskać insight, odnośnie tego co może dziać się w najbliższej przyszłości na walucie. Jest wiele rodzajów stóp procentowych, które można analizować w kontekście ich wpływu na notowania pary walutowej. Szczegółowo o wpływie stóp procentowych uczę na szkoleniach. Dziś chciałbym przedstawić Wam bieżącą sytuację, abyście sami wyciągnęli odpowiednie (co nie znaczy wszyscy takie same) wnioski.

Na poniższym wykresie (górna część) przeciwstawiono rentowności dwuletnich obligacji rządów USA (szara linia) i Niemiec (czerwona). W dolnej części wykresu, na bordowo zaznaczyłem spread (czyli różnicę) między rentownością niemieckich obligacji a amerykańskich. Nałożyłem na to (czarna linia) notowania EURUSD. Co można zauważyć: obie krzywe mniej więcej podążają w tym samym kierunku. 

obligacje 2y

Spread 2-letnich obligacji Niemiec i USA oraz EURUSD

Jeszcze większą korelację spreadu stóp procentowych z kursem EURUSD widać, jeśli porównamy krótsze stopy, ale terminowe. Na poniższym wykresie widać analogiczną zależność jak wyżej, jednak zamiast rentowności obligacji przedstawiłem stopy z kontraktów FRA (forward ratea agreement), czyli kontraktów na stopę procentową. Aby być precyzyjnym chodzi o kontrakty na stopę procentową 3-miesięcznego depozytu, który zostanie złożony za 3 miesiące.

Spread FRA 3x6 dla EUR i USD oraz kurs EURUSD

Spread FRA 3×6 dla EUR i USD oraz kurs EURUSD

Z moich badań i obserwacji wynika, że waluta ma wyższą korelację z krótkoterminowymi stopami terminowymi, niż z długoterminowymi stopami obligacji. Co więc wynika z powyższego wykresu? Ktoś się myli. Stopy procentowe lub EURUSD. Zazwyczaj to waluta podąża za stopami, ale czasem zdarza się, że zależność ta jest odwrotna. Innymi słowy obecnie rynek krótkoterminowych stóp procentowych nie potwierdza tego, co dzieje się na EURUSD (zielona strefa). Stopy procentowe w strefie euro spadają, a w USA, nawet pomimo słabszych ostatnio danych makro, co najmniej utrzymują się na niezmienionym poziomie.

Co więc wywołało korektę na EURUSD?

Wzrosty na EURUSD spowodowane były prawdopodobnie wzrostami rentowności niemieckich obligacji, ponieważ kontrakty FRA nie potwierdzają wzrostu na EURUSD. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wzrosty EURUSD będą trwałe należy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy korekta na obligacjach Niemiec (ostatni wzrost ich rentowności) będzie trwała. Jeśli uważasz, że tak, to może dla Ciebie oznaczać trwalszy trend na EURUSD, jeśli nie, to może to oznaczać szansę na powrót do spadków.

W mojej ocenie wzrosty rentowności na bundach są korekcyjne. Fundamentalnie nadal obecny jest EBC po stronie popytu, który kupuje systematycznie obligacje i tym samym przyczynia się do spadku ich rentowności. Z drugiej strony osobiście zakładam wcześniejsze lub późniejsze, ale jednak podwyżki stóp w USA, co może pogłębiać różnicę między szeroko rozumianymi stopami w USA i w strefie euro, a tym samym tworzyć presję spadkową na EURUSD. Jak będzie – standardowo przekonamy niebawem.

PS. Wpis ze specjalną dedykacją dla uczestników Akademii Inwestora  w Toruniu, na której miałem przyjemność wygłosić prelekcję na temat analizy fundamentalnej walut 🙂

Podziel się

O autorze

Doradca Inwestycyjny, Makler Papierów Wartościowych, Doktorant
autor e-booka: Podstawy analizy fundamentalnej forex
Od 2005 roku na rynkach finansowych. Specjalizuje się w inwestowaniu na rynku akcji. Doświadczenie zdobył w renomowanych instytucjach rynku kapitałowego takich jak domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Obecnie, jako niezależny ekspert - prowadzi konsultacje i szkolenia dla inwestorów i firm oraz pracuje jako zarządzający funduszami akcyjnymi i absolutnej stopy zwrotu w Copernicus Capital TFI S.A.

Pokaż wszystkie artykuły autora: Marcin Bogusz

2 comments

 1. Michał

  Witam, byłem na Pana wykładzie w Toruniu, i zastanawiam się, czy przy inwestowaniu na rynku walutowym na podstawie analizy fundamentalnej stosuje Pan stop lossy?


  1. Post author
   Marcin Bogusz

   Nie, zajmowanie pozycji w oparciu o analizę fundamentalną polega na zupełnie czym innym niż taka klasyczna spekulacja, która jest domeną inwestorów detalicznych. Podchodzę do ryzyka poprzez obliczenie całkowitej ekspozycji portfela walut. Zakładam, że ta całkowita ekspozycja nie powinna być wyższa niż (określona przeze mnie kwota). Osobiście zakładam kwotę nie wyższą niż 200% kapitału przeznaczonego pod inwestycje walutowe. Dodatkowo zajmuję pozycje skorelowane ze sobą, co powoduje, że faktyczne ryzyko portfela jest niższe niż wynikałoby to z sumowania ryzyka inwestowania w poszczególne pary walutowe – składowe portfela.

Comments are closed.